Jaunumi
Iesaistoties sociālā atbalsta sniegšanā, mūsu uzņēmums ziedo darba apģērbus .


- Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centram  “Rauda”,
- Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam.